'#f0f8ff', 'antiquewhite' => '#faebd7', 'aqua' => '#00ffff', 'aquamarine' => '#7fffd4', 'azure' => '#f0ffff', 'beige' => '#f5f5dc', 'bisque' => '#ffe4c4', 'black' => '#000000', 'blanchedalmond' => '#ffebcd', 'blue' => '#0000ff', 'blueviolet' => '#8a2be2', 'brown' => '#a52a2a', 'burlywood' => '#deb887', 'cadetblue' => '#5f9ea0', 'chartreuse' => '#7fff00', 'chocolate' => '#d2691e', 'coral' => '#ff7f50', 'cornflowerblue' => '#6495ed', 'cornsilk' => '#fff8dc', 'crimson' => '#dc143c', 'cyan' => '#00ffff', 'darkblue' => '#00008b', 'darkcyan' => '#008b8b', 'darkgoldenrod' => '#b8860b', 'darkgray' => '#a9a9a9', 'darkgreen' => '#006400', 'darkkhaki' => '#bdb76b', 'darkmagenta' => '#8b008b', 'darkolivegreen' => '#556b2f', 'darkorange' => '#ff8c00', 'darkorchid' => '#9932cc', 'darkred' => '#8b0000', 'darksalmon' => '#e9967a', 'darkseagreen' => '#8fbc8f', 'darkslateblue' => '#483d8b', 'darkslategray' => '#2f4f4f', 'darkturquoise' => '#00ced1', 'darkviolet' => '#9400d3', 'deeppink' => '#ff1493', 'deepskyblue' => '#00bfff', 'dimgray' => '#696969', 'dodgerblue' => '#1e90ff', 'firebrick' => '#b22222', 'floralwhite' => '#fffaf0', 'forestgreen' => '#228b22', 'fuchsia' => '#ff00ff', 'gainsboro' => '#dcdcdc', 'ghostwhite' => '#f8f8ff', 'gold' => '#ffd700', 'goldenrod' => '#daa520', 'gray' => '#808080', 'green' => '#008000', 'greenyellow' => '#adff2f', 'honeydew' => '#f0fff0', 'hotpink' => '#ff69b4', 'indianred ' => '#cd5c5c', 'indigo ' => '#4b0082', 'ivory' => '#fffff0', 'khaki' => '#f0e68c', 'lavender' => '#e6e6fa', 'lavenderblush' => '#fff0f5', 'lawngreen' => '#7cfc00', 'lemonchiffon' => '#fffacd', 'lightblue' => '#add8e6', 'lightcoral' => '#f08080', 'lightcyan' => '#e0ffff', 'lightgoldenrodyellow' => '#fafad2', 'lightgrey' => '#d3d3d3', 'lightgreen' => '#90ee90', 'lightpink' => '#ffb6c1', 'lightsalmon' => '#ffa07a', 'lightseagreen' => '#20b2aa', 'lightskyblue' => '#87cefa', 'lightslategray' => '#778899', 'lightsteelblue' => '#b0c4de', 'lightyellow' => '#ffffe0', 'lime' => '#00ff00', 'limegreen' => '#32cd32', 'linen' => '#faf0e6', 'magenta' => '#ff00ff', 'maroon' => '#800000', 'mediumaquamarine' => '#66cdaa', 'mediumblue' => '#0000cd', 'mediumorchid' => '#ba55d3', 'mediumpurple' => '#9370d8', 'mediumseagreen' => '#3cb371', 'mediumslateblue' => '#7b68ee', 'mediumspringgreen' => '#00fa9a', 'mediumturquoise' => '#48d1cc', 'mediumvioletred' => '#c71585', 'midnightblue' => '#191970', 'mintcream' => '#f5fffa', 'mistyrose' => '#ffe4e1', 'moccasin' => '#ffe4b5', 'navajowhite' => '#ffdead', 'navy' => '#000080', 'oldlace' => '#fdf5e6', 'olive' => '#808000', 'olivedrab' => '#6b8e23', 'orange' => '#ffa500', 'orangered' => '#ff4500', 'orchid' => '#da70d6', 'palegoldenrod' => '#eee8aa', 'palegreen' => '#98fb98', 'paleturquoise' => '#afeeee', 'palevioletred' => '#d87093', 'papayawhip' => '#ffefd5', 'peachpuff' => '#ffdab9', 'peru' => '#cd853f', 'pink' => '#ffc0cb', 'plum' => '#dda0dd', 'powderblue' => '#b0e0e6', 'purple' => '#800080', 'red' => '#ff0000', 'rosybrown' => '#bc8f8f', 'royalblue' => '#4169e1', 'saddlebrown' => '#8b4513', 'salmon' => '#fa8072', 'sandybrown' => '#f4a460', 'seagreen' => '#2e8b57', 'seashell' => '#fff5ee', 'sienna' => '#a0522d', 'silver' => '#c0c0c0', 'skyblue' => '#87ceeb', 'slateblue' => '#6a5acd', 'slategray' => '#708090', 'snow' => '#fffafa', 'springgreen' => '#00ff7f', 'steelblue' => '#4682b4', 'tan' => '#d2b48c', 'teal' => '#008080', 'thistle' => '#d8bfd8', 'tomato' => '#ff6347', 'turquoise' => '#40e0d0', 'violet' => '#ee82ee', 'wheat' => '#f5deb3', 'white' => '#ffffff', 'whitesmoke' => '#f5f5f5', 'yellow' => '#ffff00', 'yellowgreen' => '#9acd32'); $set['image favicon'] = 'AAABAAEAICAAAAEAIACoEAAAFgAAACgAAAAgAAAAQAAAAAEAIAAAAAAAAAAAABMLAAATCwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADgAAACAAAAALQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAewAAAIAAAAB4AAAADgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAGUAAACAAAAAgAAAAIAAAABNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAvAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAH4AAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAHEAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAFEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB0AAAAdwAAAFkAAAA7AAAAGQAAAAAAAAA4AAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAfQAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIwAAABsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF4AAACPAAAAjwAAAI8AAACPAAAAigAAAKMAAACRAAAAgAAAAIAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAARQAAADkAAABcAAAAfwAAAKIAAACmAAAAMwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAI8AAACPAAAAjwAAAI8AAACZAAAAxwAAAMcAAAC5AAAAmgAAAIEAAACDAAAAogAAAMAAAADEAAAApgAAAKYAAACmAAAApgAAAKYAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdAAAAjwAAAI8AAACPAAAAjwAAAKgAAADHAAAAxwAAAMcAAADHAAAAxAAAAMoAAADTAAAA0wAAAM0AAACmAAAApgAAAKYAAACmAAAAlgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB+AAAAjwAAAI8AAACPAAAArwAAAMcAAADHAAAAxwAAANsAAADsAAAA5AAAANMAAADTAAAA0QAAAKYAAACmAAAApgAAAKYAAABrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFIAAACZAAAAqAAAALIAAADBAAAAzwAAAMcAAADTAAAA7AAAAOwAAADsAAAA2wAAAOMAAADlAAAA1wAAAM0AAADGAAAAtwAAAD0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAA9AAAAfwAAAMwAAADMAAAAzAAAANIAAADmAAAA2gAAAOMAAADsAAAA7AAAAO0AAADuAAAA6wAAAOQAAADXAAAA1wAAANcAAADTAAAAhwAAAFYAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAfAAAAIwAAACMAAAAugAAAMwAAADMAAAAzAAAANsAAADmAAAA7AAAAOwAAADsAAAA8wAAAO4AAADqAAAA2wAAANcAAADXAAAA1wAAALcAAACMAAAAjAAAAIoAAABSAAAADQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVAAAAbgAAAIwAAACMAAAAjAAAAIwAAACYAAAAzAAAAMwAAADQAAAA1QAAAN0AAADpAAAA6wAAAOwAAADzAAAA6AAAAOIAAADfAAAA2wAAANcAAADVAAAAlQAAAIwAAACMAAAAjAAAAIwAAACEAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAPwAAAIcAAACMAAAAjAAAAIwAAACMAAAAjAAAAIwAAACtAAAA2AAAAOMAAADjAAAA4wAAAOcAAADfAAAA2gAAAOcAAADmAAAA5gAAAOYAAADmAAAA4AAAALQAAACMAAAAjAAAAIwAAACMAAAAjAAAAIwAAACMAAAAPwAAADYAAACMAAAAjAAAAIwAAACMAAAAjAAAAIwAAACMAAAAjAAAAKUAAADXAAAA4wAAAOMAAADjAAAA4wAAANkAAADbAAAA5QAAAOYAAADmAAAA5gAAAOYAAADcAAAAqAAAAIwAAACMAAAAjAAAAIwAAACMAAAAiQAAAEQAAAACAAAAAAAAACwAAACCAAAAjAAAAIwAAACMAAAAjAAAAIwAAACZAAAAwQAAAMEAAADOAAAA3gAAAOwAAADpAAAA0AAAAOIAAADrAAAA6wAAAOYAAADmAAAA3AAAALwAAAC4AAAAmAAAAIwAAACMAAAAjAAAAHMAAAAZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoAAABSAAAAiQAAAIwAAACMAAAAjAAAALcAAADBAAAAwQAAAMYAAADeAAAA3wAAANUAAADTAAAA0wAAANoAAADnAAAA4QAAAMkAAAC4AAAAuAAAALgAAACuAAAAjAAAAIAAAAA6AAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAVwAAAIUAAACcAAAAwQAAAMEAAADBAAAA1gAAAN8AAADfAAAAxgAAANMAAADTAAAA0wAAAMoAAADaAAAAwQAAALgAAAC4AAAAuAAAAKsAAABOAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQAAAHgAAACoAAAAtQAAAMEAAADXAAAA0wAAAL8AAAC6AAAA0wAAANMAAADRAAAArgAAALkAAACsAAAAlQAAAIUAAAB0AAAAYQAAADMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOAAAAdQAAAHUAAAB1AAAAdQAAALQAAAC5AAAAuQAAALkAAADFAAAA0wAAAMQAAACuAAAArgAAAI0AAABhAAAAYQAAAGEAAABhAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADMAAAB1AAAAdQAAAHUAAAB1AAAArgAAALkAAAC5AAAAuQAAALkAAADBAAAAsAAAAK4AAACuAAAAhAAAAGEAAABhAAAAYQAAAGEAAABgAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUwAAAHUAAAB1AAAAdQAAAHUAAACgAAAAuQAAALkAAAC5AAAAowAAAIAAAACSAAAAqwAAAK4AAABxAAAAYQAAAGEAAABhAAAAYQAAAGEAAAAfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABtAAAAdQAAAHUAAAB1AAAAdQAAAI0AAAC1AAAAnwAAAIQAAAB9AAAAfQAAAH0AAACCAAAAigAAAFkAAABhAAAAYQAAAGEAAABhAAAAYQAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAHUAAAB1AAAAdQAAAGoAAABNAAAAMgAAAH0AAAB9AAAAfQAAAH0AAAB9AAAAfQAAAH0AAAA7AAAAAQAAAB4AAABDAAAAYAAAAGEAAABhAAAAQQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARAAAAOAAAACQAAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASwAAAH0AAAB9AAAAfQAAAH0AAAB9AAAAcAAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEgAAACYAAAAuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAegAAAH0AAAB9AAAAfQAAAH0AAAAzAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABHAAAAfQAAAH0AAAB9AAAAZwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAkAAAB0AAAAfQAAAHoAAAAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACgAAAB9AAAAOwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADMAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//9////+P////B////gf///4D//98A///BAHn/wAAB/8AAAf/AAAP/4AAD/+AAA/+AAAD/AAAAPAAAABgAAAAAAAAACAAAADwAAAB/AAAB/8AAA//AAAP/wAAB/8AAAf/AAAH/gAAB/4cA8f//Af///4H///+D////x////+f/8='; $set['image blank'] = 'R0lGODlhAQABAID/AMDAwAAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw=='; $set['image close'] = 'R0lGODlhLAAKAMQZAFVVVURERM/Pz+vr6+fn59ra2t3d3eTk5NPT0+7u7hEREfz8/IiIiCIiInd3d5mZmTMzM9bW1qqqqvj4+PX19eDg4PHx8QAAAMzMzP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABkALAAAAAAsAAoAAAWpYCaOFjaNaKqqSROk0uWo5bnedxJcrxhfD5oJR1wBeJmfRETAYCKUWoYScR4yFoHzZHBCcUfI5bLMDDCDTGUgFRSw6EpkJF+oEcQjeWQwoGolFCIRFSUVglpOTjgYCmM9GQV+JCaBgxUiFRgJAgRFGY1kRz1NaQQEFJsLApglaSKsFQiCBRYroWWjIgdetJUIVhm8GLMLBV42KBhjZSJHAJ/ROAzNIwwGIQA7'; $set['image next'] = 'R0lGODlhOQAcAMQYAO7u7ufn5/j4+Ovr6/Hx8fX19dPT093d3c/PzzMzM+Tk5Pz8/KqqqoiIiNra2kRERGZmZhEREeDg4NbW1u/v7wAAAMzMzP///////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABgALAAAAAA5ABwAAAWzIHaNZGmeaKqubOu+cCzPdG3feK7vfO//PwAwB0hYhi0CIgWoVBrIVeCIajofwprA4rBYAqOpBTEQGMAKA8VrkZyszghD275MFwND4TKwCAAWBxZ7U0xOhxUQNFsDFwR+gmwWBBcKX2FUb4iHCTOMjpAOJxOBmIabip4WjY8CfY0BYAF6CLJ+VYhydKy3lhYGBAWDF4AFC6SZJHBYUTJWUM3ORtE0WdTX2Nna29zdQyLeKyEAOw=='; $set['image prev'] = 'R0lGODlhOQAcAMQXAO7u7uDg4Nra2s/Pz9PT0/z8/NbW1vj4+PX19efn5/Hx8d3d3evr6zMzM+Tk5GZmZhEREaqqqoiIiERERMzMzAAAAP///////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAEAABcALAAAAAA5ABwAAAXBoCWOZGmeaKpa1+q+cCzPdG3feK7vfO//wBIgqKM0hkSbpFJBJmWACbP5lEUgU2opQKBQDAiLYGGgHBRdiqNAUYgGidojy3SOuIWCgSAeIBAHFAwWCAMMAQEWCgMFNA10dSYBAiIAZmMiCV6bCYUFDg42c3R2IpOVFAUCiRaaJgIAAwc3V1mlFlwWegZirIGJCguVBMI4UVO3AQNeBrOrIwzLFHEiBG46S1okp1UqRsmU3Sq34uXm5+jp6uvs7TMXIQA7'; $set['image loading'] = 'R0lGODlhIwAjAKUAAAQCBISChMTCxERCROTi5CQiJKSipPTy9BQSFGxubLSytJSSlAwKDNTW1Ozq7Dw+PPz6/Hx6fExKTCwqLKyqrBwaHLy+vJyanAQGBISGhMzKzERGROTm5PT29HR2dLS2tJSWlAwODNze3Ozu7Pz+/Hx+fCwuLKyurBweHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQJBgAkACwAAAAAIwAjAAAGqECScEgsEiKoUEHi+RyK0Gi0kwBYr5hCpCHtQgmTq9iKCji8aJFpzH5o0F1IBINhiysWuHR0Miw8Awx2IQJ6cA4LKGwFXIZoHAl1YgNnjl4dCwhjJZZoECCSZI2dUlRjEaReDgViKE+pUiBiGB+we4JXHrZSA2Ibu1EercBQC2IMxEUfuFbJRGBXCM5DEBcmShnTQx0CJxYj2uHi4+Tl5ufo6err7O1RQQAh+QQJBgAlACwAAAAAIwAjAIUEAgSEgoREQkTEwsQkIiTk4uSsqqxkZmT08vQUEhQ0MjR0dnSUkpTU0tQMCgzs6uz8+vwsKiy8vrxsbmwcGhw8Ojx8fnycmpzc3twEBgSMjoxERkTMyszk5uS0srT09vR8enyUlpTU1tQMDgzs7uz8/vwsLix0cnQcHhw8PjwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGrsCScEgsFj+FBsLIbDo/DBMBBRI5r04PBcAFoAIPrHgY6JornLGYkTF3KRL1tXAYubmjgfz60KDuBFZ7Th0TbWYCYYNNEAx2ZhaLThAhh1wogpJGEBNuIJpNDwRmKEugRiFmGR6nRiQOZgutRgJmG7NFC6S4RAxmDrxDF27BQr5dwMWdXSjFJRW2xRARscUIJl2r0ieHBKbBBQsVAgbOQggYBR/m7O3u7/Dx8vNXQQAh+QQJBgAZACwAAAAAIwAjAIUEAgSMjoxEQkTMyswkIiTk5uRkZmSsrqwUEhTc2tw0MjT09vScmpxMTkx0dnQMCgzU0tTs7uy8vrwcGhw8OjyUlpRMSkwsKizk4uT8/vx8fnwEBgSUkpRERkTMzswkJiTs6uxsbmy0srQUFhTc3tw0NjT8+vycnpxUVlR8enwMDgzU1tT08vTEwsQcHhw8PjwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGq8CMcEgsGo/IpHLJbBJBJJZzmjEdGhTDgNqEEADgiYS7DIDPqhY5edqcwYTV+mhKud8C0Ny44CDeABp7RiYVd2AucoNECyGAKYtFIB9vLlKRQxVvGyKYQxEPbw6eQwJvHaRCDpWpGRxvD60MgK2vZ7GpjmcurRSnqRiAo6Qam52eCROVl5i6Z8OYIKa7ipgrF2+CpCAoZxQFqSYSFiMKW60ZBRDg6O3u7/BkQQAh+QQJBgAVACwAAAAAIwAjAIUEAgSMiozExsRERkTk5uQkIiSkpqRsbmwUEhT09vSUlpTU1tR8enwMCgzs7uw0NjS0srSUkpRUUlR0dnQcGhz8/vycnpzk4uS8urwEBgSMjozMysxMSkzs6uwsKix0cnT8+vycmpzc2tx8fnwMDgz08vQ8Pjy0trQcHhwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGqMCKcEgsGo/IpHLJbDqf0Kh06gRRmSIGJ9C5IgkSACAj6XqLGJJYPDoXBYg1gLJwD0EfOYBhH3YKciglfUIKchknhBUODXITihUDcgOQE4GQEXINkCF6mJqQB5eKD5OKFxmOiiOHEIQiFIGDdiUceo92CR+payh1biUHjXJtbiABvGsmBHYbKHoIG30Ww2IkGIQYcWII2IQOHxQkJtKQBBAGzJBCVutNQQAh+QQJBgAXACwAAAAAIwAjAIUEAgSMjozMysxERkS0srTk5uQkIiRsbmycnpwUEhT09vTc2tx8enwMCgyUlpRUVlTEwsTs7uykpqTU0tQ0NjR0dnQcGhz8/vwEBgSUkpRUUlS8urzs6ux0cnSkoqT8+vzk4uR8fnwMDgycmpxkYmTExsT08vSsqqzU1tQ8PjwcHhwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGpsCLcEgsGo/IpHLJbDqf0Kh0Sq1ar9hs9fPRFjme0AnkFZoeGACGYSpP0gBAglBWNOLxSvkywAMGexV+KnsZfg17I34AhYd7B4N7FH6AXiBweWUhfhh0WgsWg21ZJhqLelkKHYsqKFkRB3d+IVgfAn2LKQVXAiSYeAkCVgoIoYsAIhtXJ8aLCcpWH5DHKcJXHwyycRYhu1kQFBgYKhWuXh8lDgSjSUEAIfkECQYAFQAsAAAAACMAIwCFBAIEhIaEREZEzMrMJCIk5ObkrKqsZGZkFBIU9Pb0dHZ03NrcNDY0vLq8DAoMnJqcHBocZGJkLCos7O7sbG5s/P78fH585OLkxMLEBAYEjI6MVFJU1NbUtLK0FBYU/Pr8fHp83N7cPD48vL68DA4MnJ6cHB4cLC4s9PL0dHJ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABqLAinBILBqPyKRyyWw6n9CodEqtWq/YrHbL7Xq/2E/ogvKiQCcJ5dLtOABwS7cEh5u6mjqA1E3p71wMegJcFxl6ClwWehkdWwsQf2VZKBt6AIlZCX5/HFkTFG96clcfAwKXACIFVh8YEYeXHgNSHxcPBwIeqXAkDVIJDxKxvAAev1IDEsV1IrRTBgjMEBasVCMEqRkmCp5WKAHSGQQCCh2TSUEAIfkECQYAFwAsAAAAACMAIwCFBAIEjI6MREZEzMrMJCIk5ObkZGZkFBYUrKqs3Nrc9Pb0dHZ0PD48vLq8DAoMXF5cLCos1NLU7O7sbG5sHB4ctLK05OLk/P78fH58BAYEVFJUJCYkHBocrK6s3N7c/Pr8fHp8xMLEDA4MZGJkLC4s1NbU9PL0dHJ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABqPAi3BILBqPyKRyyWw6n9CodEqtWq/YrHbL7Xq/4LB4TOZaApiKyTtyAA4BhTkDqEMsXEy9zolsExx7ABRrWSYaggALWgoniRQlWRITboIgWB8DAokADAVNHxImckQfISN0iQcDTRYTJAQiDCMTBgIHnHUiDU0mC5W5uQe8TR4MwcEMrE4Wm8iCHBifTx8IFKm5GRQLkVMmFQsCFG4ZBAILaktBACH5BAkGABQALAAAAAAjACMAhQQCBJSSlERGRMzKzCQiJGRmZOTm5BQWFPT29LSytFRWVHR2dAwKDNza3DQyNOzu7Ly+vExOTGxubBweHPz+/FxeXDw+PAQGBKSipExKTNTW1Ozq7BwaHPz6/Ly6vHx+fAwODOTi5DQ2NPTy9MTCxHRydGRiZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAajQIpwSCwaj8ikcslsOp/QqHRKrVqv2Kx2y+16v+CweEwum89o5ijw8XS6owoAwMG8tYjSfG4x3I0hAw0ITQ8SDHsADg1IHhEEIgoJhEgdAwKJcxUjRxuYiRkJnEQdJCYXmQAHA0gaB6kAIBYmEgUZr7AgHkkbDrC/qQe7SZYWwMcWrEwGHxzHmRwfBlAaCxOovxcTCxpUIwkLAhOIFwQCC6JLQQAh+QQJBgAYACwAAAAAIwAjAIUEAgSEgoREQkTEwsRkYmTk5uQkIiQUEhSkoqRUVlTU1tR0cnT09vQMCgyUkpRMSkwcGhy0srTMysxsbmz08vQ8Pjzc3tx8fnz8/vycmpwEBgRERkRkZmTs6uwsLiwUFhSkpqRcWlzc2tx0dnT8+vwMDgxMTkwcHhy8urzMzsycnpwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGoUCMcEgsGo/IpHLJbDqf0Kh0Sq1ar9isdsvter/gsHhMLpvPXEsmEGF0RaEG4LMobEmIEmAPSHS0JBlyfAAPFk0UIBkiSQUVhHsebUkkEiYNDRUpSRIfkHsPERRFJAMEGnwaI0ooep8AJRUEExwPB68JJKyer72EGg6jShKPvr6GTQUXJ8aQEBd2TwojJ6i9GicjClQUESMbJ3IaBgIjoktBACH5BAkGACYALAAAAAAjACMAhQQCBJSWlERGRNTW1GRmZCQiJOzu7LSytBQWFFRWVOTi5HR2dMTCxPz6/AwKDKyurExOTDQyNLy6vJyenNze3GxubPT29BweHOzq7Hx+fAQGBExKTNza3GxqbCwuLPTy9LS2tBwaHGRiZOTm5Hx6fMzKzPz+/AwODFRSVDw+PLy+vKSipAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAajQJNwSCwaj8ikcslsOp/QqHRKrVqv2Kx2y+16v+CweCxsWL4N1aKz+nQZEQcAMWlwAxqAHiHhHvJ6ABB2Wh8XgXogXCSIAB4KWwMhjSgYWxmNghxaGCmZHgdnWCUImQAbB25EDRwqqk0SJ6YAJykiHR0CpRqVTxKls7MTUCWewZkZhE4jGYfHehoPyk8DCxeApickCtNQHwcLAhdyGgUCC6lLQQAh+QQJBgAWACwAAAAAIwAjAIUEAgSEhoRERkTMyswkIiRsbmzk5uQUEhSsqqxUVlT09vQ0MjS0trQMCgxMTkzc3tx8enzs7uwcGhycmpwsKixcXlz8/vy8vrwEBgRMSkzU1tR0dnTs6uwUFhS0srT8+vw8Pjy8urwMDgxUUlTk4uR8fnz08vQcHhykoqQsLixkYmQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGoECLcEgsGo/IpHLJbDqf0Kh0Sq1ar9isdsvterOmC2Kg8AYIh9Tk0+0A3pRH9/3GTLoYOqDSJehBbFsCeg1lWxB6AB5cHnl0DoZgJ3oYIVyIeikkWxoSiSMcWyWJAA5yWRwgpBQekVYDbqQZHiZYISKkbyIgKhAoEVQhsblvDRCuUAOqxG+aVQYlk8RxVxobJ456BbVYJh4bAicNJxsGT0EAIfkECQYAGgAsAAAAACMAIwCFBAIEjIqMREJEzMrMJCIkZGJk5ObkFBYUrKqsVFJUNDI0dHJ09Pb03NrctLa0DAoMTEpMLCos7O7sfHp81NLUbGpsHB4ctLK0XF5cPDo8/P785OLkBAYEjI6MREZEJCYk7OrsHBocrK6sVFZUdHZ0/Pr83N7cvLq8DA4MTE5MLC4s9PL0fH581NbUbG5sPD48AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABqdAjXBILBqPyKRyyWw6n9CodEqtWq9YaGljWmWNCIGCZPoOVx8AgFMpmTUXjhoQAb0nc4CF8fbkD25mBHkCbxpycwWGeQAVhohqGIaDcxmGfnMoXmZ4eRdvcXkpfF8rFnkcJ3eMKhtmLSGMCXZfLIwAKQ1fIBm3KhekVwMHtwAQDoFWJyjFAAK6VyfExQFZA723E18GLKdzByJvFCQWBCodwWYrFF1UQQAh+QQJBgAoACwAAAAAIwAjAIUEAgSkpqREQkTU1tQkIiRkYmT08vTEwsQUEhRUUlTk4uR0dnS0srQ0MjQMCgz8+vzMyswcGhw8OjxMTkzc3txsbmxcXlzs6ux8fny8urwEBgSsrqxERkTc2txkZmT09vTExsQUFhRUVlTk5uR8eny0trQ0NjQMDgz8/vzMzswcHhw8PjwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGrUCUcEgsGo/IpHLJbDqf0KgUeYFQHtPlwISQbLDZ40UAKAs64SOmXI6A0sWOig0wUeBEEh1gAeMNc2wOKXhDJRp0Hn54enRvhUIcdAgfkEIEdByWQohsBZsoexWgnWV9m5hsEqCSbCcGm41sDJsMpQATlZCAdBoZsXsNd5ADEXsJF5ZrexPDeBcSewASCpAQIdIYlhknewubGdhlKgegEAUrEwGLux3JoES68JtBACH5BAkGABkALAAAAAAjACMAhQQCBISGhERCRMTGxGRiZKSmpOTm5CQiJBQSFHRydPT29JyanFRSVLS2tNTW1AwKDOzu7BwaHHx6fIyOjExKTMzOzGxubLSytDw6PPz+/KSipFxaXLy+vAQGBIyKjERGRMzKzGRmZKyqrOzq7BQWFHR2dPz6/JyenNze3AwODPTy9BweHHx+fDw+PFxeXMTCxAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAazwIxwSCwaj8ikcrkcLSYVE3NKBLUeDwqKSuVEAODHQspVvhDgtKesdBzS4BWIjRwJ4OAAHcnCdxIQe0ZueCUKgkYSeB+BiEQqK3APFY5FDQ9wIWSVQopwA5xEH3AIh6FCb2kfp0MdcASsQngWsRmuaS6boalgGLWjaSkqsZ5pF7EXt2AUpqGQcB0cxHgYI6wOX3AasX1pHSKxIwwkAA8bBrUoGiUn6LUZELrv8u/19vf4REEAIfkECQYAKgAsAAAAACMAIwCFBAIEhIKEREJExMLEZGJk5OLkJCIkpKKkFBIUdHJ09PL0VFZU1NbUtLK0DAoMTEpMzMrMHBocfHp8/Pr8vLq8lJaUbG5s7OrsNDI0BAYEhIaEREZExMbEZGZkpKakFBYUdHZ09Pb0XF5c3N7ctLa0DA4MTE5MzM7MHB4cfH58/P78vL687O7sPD48AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABrRAlXBIVClIlUGoyGw6hQyJIZPBUJ7Y5iWAAngBGdAkS1ZBWt+0RVHGriLp78fTfg4QcS/qsKwzGQZ5JRIjfloCeSYMY4ZMAXEZCSyNTQxwaQl9lEUScRuTm0UKgV8OJ6FMDRlpHYyoQ51pHK9FG2kImrQqpF4bukSrXwS/Q3EWxELBXiKuurwALc20tqW5tLFfp8QNeF8ryAoSJWALbMgjDRoHF8hCE+/t8fLz9PX29/j5WUEAIfkECQYAKQAsAAAAACMAIwCFBAIEhIKEREJExMLEJCIk5OLkpKKkZGJkFBIU9PL01NbUtLK0dHJ0PDo8DAoMnJqcTEpMzMrMHBoc/Pr8vLq8jI6MLCos7OrsbG5sfHp8BAYEhIaEREZExMbErKqsZGZkFBYU9Pb03N7ctLa0PD48DA4MTE5MzM7MHB4c/P78vL68LC4s7O7sfH58AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABq7AlHBITCVGGQ6hBABtEsWotKjIEDSArBalmnqJlwBKS84iPN9vhFRuryLpqUrSJjssD2i8OEDUAQ0YFSMFIXtUBG0lGSITh1MXAm0mCo6PUwFlGgwsl14KdGQMhp5TGWUcnaVSCYlaDierUwtYWh+WskWnZB25UhxkCKS+RK5ZHMRRtVkHyUVjWgzORLsAGgbTQwUYFisZqtkpISIiw+Hn6Onq6+zt7u/w8fLz7EEAIfkECQYAKgAsAAAAACMAIwCFBAIEhIKExMLEREJE5OLkJCIkZGZkrKqs1NLUFBIU9PL0NDI0dHZ0lJKUDAoMzMrMTEpMtLa03Nrc/Pr87OrsLC4sbG5sHBocPDo8fH58nJ6cBAYEjI6MxMbEREZEJCYktLK01NbU9Pb0fHp8lJaUDA4MzM7MTE5MvL683N7c/P787O7sdHJ0HB4cPD48AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABqZAlXBIVCkiI0+hBCgVIIyIokitCiWjlgPA7XY3n8PEaqUELt502pUiUx8utby7aLuHKPRcvmFM7yoCCXMYFhwaDQwDFRUWdnchBWolDI9EEwpjgBQDaichgKEBaRssK6GAIXpdLCKogCNpHqevbgqSXQ4mtXcILV4GmrxWBBVeHcO2JGgbEMLJVSIgGRyW0NfY2drb3N3e3+Dh4uPk5ebn6Onq68lBACH5BAkGACgALAAAAAAjACMAhQQCBISChMTCxERCROTi5CQiJGxubLS2tPTy9BQSFJSSlFRWVNTW1AwKDIyKjExKTOzq7Dw6PHR2dPz6/MzKzBwaHJyenAQGBISGhERGROTm5CQmJHRydLy+vPT29JSWlFxaXNze3AwODIyOjExOTOzu7Dw+PHx6fPz+/MzOzBweHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAalQJRwSEQhDqdMQQQQFR6SA6JIrQoZp8IFwO12L4UTw2qFBFTetFoVgJCJFJN6ro5Q3qhOhc73btxWAgl0EQYOFgoSAw1qIgJWDAWNEiFVECNoXRGVVAgcaiRjbxoBJhsPBxNVIQNeFxwleEMQKQQeVRMlC14ct7K/KBMHGwAXC7HAwBMpDgrIydDR0tPU1dbX2Nna29zd3t/g4eLj5OXm5+jp6uBBACH5BAkGABcALAAAAAAjACMAhQQCBISChMTCxERCRCQiJOTm5KSipGRmZBQSFPT29JSSlNTW1FRWVLS2tHR2dAwKDDQyNOzu7BwaHJyanExKTKyqrGxubPz+/Nze3Dw6PAQGBIyOjMzKzERGROzq7GxqbBQWFPz6/JSWlNza3FxaXLy+vHx6fAwODPTy9BweHJyenKyurDw+PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAagwItwSLygGqYO4QQ4ESiOBqpIrQpHptQDwO12NQTTwmr1BCTetDoV8JCJBYZ6rs5w3sLJls7ngkp4H3MZHxsqCg4De2kIAm8qiycOGFUeGylqBGNlFhIIDJtkBRYaaQNuVhECJQl4QiEKTF8GrrWvIrJNKiG2tSEVEBogB5S9tgsVJQXGzM3Oz9DR0tPU1dbX2Nna29zd3t/g4eLj5OXUQQAh+QQJBgAZACwAAAAAIwAjAIUEAgSEgoTEwsREQkQkIiTk5uSkpqRsbmwUEhT09vSUkpQ0MjTMzsy0trR8enwMCgxcXlzs7uyMjozMysxMSkwsKiy0srR0dnQcGhz8/vycnpw8OjwEBgSEhoTExsRERkQkJiTs6uysqqx0cnT8+vyUlpTU1tS8vrx8fnwMDgz08vQcHhw8PjwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGq8CMcEjMJBqODyEFSBEol4aqSK0OCw4mYMvdcggOk3UstDy66O4qECJTSYG0nLuZuIsiznyOOd2HIRAcHAsHEhoKFwNnaSkCf0IqDBFVIRIraQRikG4FB3pdA22cZCQKWlwopG4kJaBbK5urViQHaA6zZCEgalO5ViVdHA2/VrtcHCXFViIYAISPy1QJIiMoJyTSVgkk2drf4OHi4+Tl5ufo6err7O3u7/BDQQA7'; $set['image overlay'] = 'R0lGODlhIAAgAJEAAAAAADMzMyEhIQAAACH5BAQUAP8ALAAAAAAgACAAAAJvTACGmtfrGBMCUVvB1Xn7DIXPKEUmhnLptwql+JKnSrN1hyPwHPeODczdfLviKNhK0oxEmQh5U1Ka1Bn0KmTytk8htlXVdqXess6JDkfXWLX6y86muXOyfUh3/8xxpbiOBteWRzjWd7jxp3cnKFAAADs='; // GET CONFIG $config = array(); $config['Author'] = ''; $config['Gallery Title'] = 'My gallery'; $config['Gallery Description'] = 'Pagemap ImageWall by Pagemap Premium Portfolios'; $config['Thumbnail Cropped'] = 'on'; $config['Thumbnail Quality'] = 80; $config['Thumbnail Size'] = 'normal'; $config['Thumbnail Background'] = 'black'; $config['Image Size'] = ''; $config['Sort'] = 'normal'; $config['Embedded Script'] = 'off'; $config['jQuery Path'] = 'http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4/jquery.min.js'; $config['Header Image'] = ''; $config['Background'] = 'white'; $config['Footer Color'] = 'silver'; $config['Custom CSS'] = ''; $config['Custom HTML'] = ''; $config['Home Page'] = ''; $config['Contact'] = ''; $config['Imprint'] = ''; $config['Images Dir'] = ''; $config['Images List'] = ''; $config['Exclude Images'] = ''; // SET CONFIG if(is_file($set['config file']) && is_readable($set['config file'])) { // Get config from Config File $set['config file contents'] = file_get_contents($set['config file']); preg_match_all("/\[(.*):(.*)\]/U", $set['config file contents'], $set['config file variables']); foreach($set['config file variables'][1] as $position => $variable) if(!empty($variable)) $config[trim($variable)] = isset($set['config file variables'][2][$position]) ? trim($set['config file variables'][2][$position]) : ''; } elseif(is_writeable($set['script dir'])) { // Create Config File if not exists $set['open config file'] = fopen($set['config file'], 'w'); foreach($config as $variable => $value) fwrite($set['open config file'], '[' . $variable . ': ' . $value . ']' . "\r\n"); } // FUNCTIONS function p_encodeEmail($string) { $emails = array(); preg_match_all('/\w[-._\w]*\w@\w[-._\w]*\w\.\w{2,6}/i', $string, $emails); foreach((array) $emails[0] as $email) { $encoded_string = ''; $arrCharacters = str_split($email); foreach ($arrCharacters as $strCharacter) $encoded_string .= sprintf('&#%s;', ord($strCharacter)); $string = str_replace($email, $encoded_string, $string); } return str_replace('mailto:', 'mailto:', $string); } function p_addHTTP($url) { return !empty($url) && substr($url, 0, 7) != 'http://' ? 'http://' . $url : $url; } function p_getThumbnailSize($size) { switch($size) { case 'small' : $size = 90; break; case 'normal' : default : $size = 150; break; case 'large' : $size = 225; break; } return $size; } function p_html2rgb($color) { if($color[0] == '#') $color = substr($color, 1); if(strlen($color) == 6) list($r, $g, $b) = array($color[0] . $color[1], $color[2] . $color[3], $color[4] . $color[5]); elseif(strlen($color) == 3) list($r, $g, $b) = array($color[0] . $color[0], $color[1] . $color[1], $color[2] . $color[2]); else return false; $r = hexdec($r); $g = hexdec($g); $b = hexdec($b); return array($r, $g, $b); } function p_message($message) { if(!defined('p_error')) define('p_error', $message); } function p_emptyCache($silent = false) { global $set; if(is_dir($set['cache dir'])) { if(is_readable($set['cache dir'])) { $cache_open = opendir($set['cache dir']); while($item = readdir($cache_open)) if(is_file($set['cache dir'] . $item)) if(is_writeable($set['cache dir'] . $item)) unlink($set['cache dir'] . $item); elseif($silent == true) p_message('One or more files could not be deleted. It seems that these files are write protected. Please try to change file permissions via FTP.'); } elseif($silent == true) p_message('The cache directory is not readable. Please try to change directory permissions via FTP.'); if(is_writeable($set['cache dir'])) rmdir($set['cache dir']); elseif($silent == true) p_message('The cache directory is write protected. Please try to change directory permissions via FTP.'); } } function p_getMemoryLimit() { $memory_limit = ini_get('memory_limit'); if(is_numeric($memory_limit)) { return $value; } else { $memory_limit_length = strlen($memory_limit); $qty = substr($memory_limit, 0, $memory_limit_length - 1); $unit = strtolower(substr($memory_limit, $memory_limit_length - 1)); switch($unit) { case 'k': $qty *= 1024; break; case 'm': $qty *= 1048576; break; case 'g': $qty *= 1073741824; break; } return $qty; } } // DATA CHECK // PHP if(phpversion() < 4) p_message('System error:: Pagemap ImageWall needs at least PHP 4.01. Your current installed PHP version is ' . phpversion()); if(!extension_loaded('gd')) p_message('System error: Pagemap ImageWall needs the PHP extension GD-LIB for rendering images. Contact your hosting provider for information how to enable the extension.'); // Images Dir $config['Images Dir'] = empty($config['Images Dir']) ? $set['script dir'] : trim($config['Images Dir'], '/') . '/'; if(!is_dir($config['Images Dir'])) p_message('Image directory ' . $config['Images Dir'] . ' cannot be found. Please check your configuration.'); // Convert Contact $config['Contact'] = strpos($config['Contact'], '@') === false ? p_addHTTP($config['Contact']) : p_encodeEmail('mailto:' . $config['Contact']); // Validate URL's $config['Home Page'] = p_addHTTP($config['Home Page']); $config['Imprint'] = p_addHTTP($config['Imprint']); // Exlude Images $set['exclude images'] = array( $config['Header Image'] ); $set['exclude images list'] = explode(',', $config['Exclude Images']); foreach($set['exclude images list'] as $item) $set['exclude images'][] = trim($item); // Thumbnail Background Color if(isset($set['color names'][strtolower($config['Thumbnail Background'])])) $config['Thumbnail Background'] = $set['color names'][strtolower($config['Thumbnail Background'])]; $config['Thumbnail Background'] = p_html2rgb($config['Thumbnail Background']) ? p_html2rgb($config['Thumbnail Background']) : array(0, 0, 0); // Custom HTML if(!empty($config['Custom HTML']) && is_file($config['Custom HTML'])) $config['Custom HTML'] = file_get_contents($config['Custom HTML']); // OUTPUT // Thumbnail if(isset($_GET['thumbnail']) && is_file($_GET['thumbnail'])) { $thumbnail = array(); $thumbnail['image data'] = getimagesize($_GET['thumbnail']); $types = array(1 => 'gif', 'jpeg', 'png', 'swf', 'psd', 'wbmp'); $thumbnail['resized file name'] = substr($_GET['thumbnail'], strrpos($_GET['thumbnail'], '/') + 1); $thumbnail['resized file name'] = substr($thumbnail['resized file name'], 0, strrpos($thumbnail['resized file name'], '.')) . '.' . $types[$thumbnail['image data'][2]]; $thumbnail['resized width'] = p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size']); $thumbnail['resized height'] = p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size']); if($config['Thumbnail Cropped'] == 'on') { if($thumbnail['image data'][0] > $thumbnail['image data'][1]) $thumbnail['resized width'] = floor(p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size']) * $thumbnail['image data'][0] / $thumbnail['image data'][1]); else $thumbnail['resized height'] = floor(p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size']) * $thumbnail['image data'][1] / $thumbnail['image data'][0]); } else { if($thumbnail['image data'][0] > $thumbnail['image data'][1]) $thumbnail['resized height'] = floor(p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size']) * $thumbnail['image data'][1] / $thumbnail['image data'][0]); else $thumbnail['resized width'] = floor(p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size']) * $thumbnail['image data'][0] / $thumbnail['image data'][1]); } header('content-type: image/' . $types[$thumbnail['image data'][2]]); if(!is_file($set['cache dir'] . $thumbnail['resized file name'])) { if(filesize($_GET['thumbnail']) > p_getMemoryLimit() && exif_thumbnail($_GET['thumbnail']) == false) { $thumbnail['exif image'] = exif_thumbnail($_GET['thumbnail'], $thumbnail['image data'][0], $thumbnail['image data'][1], $thumbnail['image data'][2]); $thumbnail['original image'] = imagecreatefromstring($thumbnail['exif image']); } else { $thumbnail['original image'] = call_user_func('imagecreatefrom' . $types[$thumbnail['image data'][2]], $_GET['thumbnail']); } $thumbnail['resized image'] = imagecreatetruecolor(p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size']), p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size'])); imagecopyresampled($thumbnail['resized image'], $thumbnail['original image'], 0, 0, 0, 0, $thumbnail['resized width'], $thumbnail['resized height'], $thumbnail['image data'][0], $thumbnail['image data'][1]); if($config['Thumbnail Cropped'] == 'on') { $thumbnail['thumbnail image'] = $thumbnail['resized image']; } else { $thumbnail['thumbnail image'] = imagecreatetruecolor(p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size']), p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size'])); $background_color = imagecolorallocate($thumbnail['thumbnail image'], $config['Thumbnail Background'][0], $config['Thumbnail Background'][1], $config['Thumbnail Background'][2]); imagefill($thumbnail['thumbnail image'], 0, 0, $background_color); imagecopymerge($thumbnail['thumbnail image'], $thumbnail['resized image'], (p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size']) - $thumbnail['resized width']) / 2, (p_getThumbnailSize($config['Thumbnail Size']) - $thumbnail['resized height']) / 2, 0, 0, $thumbnail['resized width'], $thumbnail['resized height'], 100); } if($types[$thumbnail['image data'][2]] != 'jpeg') $config['Thumbnail Quality'] = ''; if(is_writeable($set['cache dir'])) call_user_func('image' . $types[$thumbnail['image data'][2]], $thumbnail['thumbnail image'], $set['cache dir'] . $thumbnail['resized file name'], $config['Thumbnail Quality']); call_user_func('image' . $types[$thumbnail['image data'][2]], $thumbnail['thumbnail image'], false, $config['Thumbnail Quality']); imagedestroy($thumbnail['original image']); imagedestroy($thumbnail['resized image']); imagedestroy($thumbnail['thumbnail image']); } else readfile($set['cache dir'] . $thumbnail['resized file name']); exit(); } // Resized image if(isset($_GET['image']) && is_file($_GET['image'])) { $image['image data'] = getimagesize($_GET['image']); $types = array(1 => 'gif', 'jpeg', 'png', 'swf', 'psd', 'wbmp'); header('content-type: image/' . $types[$image['image data'][2]]); $image['resized file name'] = substr($_GET['image'], strrpos($_GET['image'], '/') + 1); $image['resized file name'] = substr($image['resized file name'], 0, strrpos($image['resized file name'], '.')) . '_resized' . '.' . $types[$image['image data'][2]]; if(empty($config['Image Size'])) $config['Image Size'] = $set['fallback image size']; $image['resize'] = ($image['image data'][0] > $config['Image Size'] || $image['image data'][1] > $config['Image Size']) ? 1 : 0; if($image['resize'] == 1 && !is_file($set['cache dir'] . $image['resized file name'])) { $image['resized width'] = $config['Image Size']; $image['resized height'] = $config['Image Size']; if($image['image data'][0] > $image['image data'][1]) $image['resized height'] = floor($config['Image Size'] * $image['image data'][1] / $image['image data'][0]); else $image['resized width'] = floor($config['Image Size'] * $image['image data'][0] / $image['image data'][1]); $image['original'] = call_user_func('imagecreatefrom' . $types[$image['image data'][2]], $_GET['image']); $image['resized'] = imagecreatetruecolor($image['resized width'], $image['resized height']); imagecopyresampled($image['resized'], $image['original'], 0, 0, 0, 0, $image['resized width'], $image['resized height'], $image['image data'][0], $image['image data'][1]); if(is_writeable($set['cache dir'])) call_user_func('image' . $types[$image['image data'][2]], $image['resized'], $set['cache dir'] . $image['resized file name'], 90); call_user_func('image' . $types[$image['image data'][2]], $image['resized'], false, 90); imagedestroy($image['original']); imagedestroy($image['resized']); } else readfile($image['resize'] == 1 ? $set['cache dir'] . $image['resized file name'] : $_GET['image']); exit(); } // Layout files if(isset($_GET['symbol'])) { header('content-type: image/gif'); $set['symbol name'] = 'image ' . $_GET['symbol']; if(isset($set[$set['symbol name']])) echo base64_decode($set[$set['symbol name']]); exit(); } // CACHE if(is_dir($set['cache dir']) && is_file($set['config file']) && filemtime($set['cache dir']) < filemtime($set['config file'])) p_emptyCache(true); if(!is_dir($set['cache dir']) && is_writeable($config['Images Dir'])) mkdir($set['cache dir'], 0777); // IMAGE LIST // Get images if(empty($config['Images List'])) { // From dir $set['images dir open'] = opendir($config['Images Dir']); $images = array(); while($item = readdir($set['images dir open'])) { if(is_file($config['Images Dir'] . $item) && !in_array($item, $set['exclude images'])) { $imagedata = getimagesize($config['Images Dir'] . $item); if($imagedata[2] == 1 || $imagedata[2] == 2 || $imagedata[2] == 3) $images[] = $item; } } closedir($set['images dir open']); } else { // From list if(!stristr($config['Images List'], ',') && !is_file($config['Images List'])) { p_message('Your image list respectively a file with name ' . $config['Images List'] . ' cannot be found.'); $config['Images List'] = ''; } if(stristr($config['Images List'], '.txt')) $config['Images List'] = is_file($config['Images List']) ? file_get_contents($config['Images List']) : ''; $images = empty($config['Images List']) ? array() : explode(',', $config['Images List']); for($i = 0; $i < count($images); $i++) $images[$i] = trim($images[$i]); if(count($images) == 0) p_message('No images found. Your file list is empty.'); } // Sort images switch($config['Sort']) { case 'normal' : sort($images); break; case 'reverse' : rsort($images); break; case 'shuffle' : shuffle($images); break; } // Get number of existing files for($i = 0; $i < count($images); $i++) if(is_file($config['Images Dir'] . $images[$i])) break; if($i == count($images)) { p_message('No images found. The specified file(s) in Images List cannot be found.'); $images = array(); } // Get number of images $number_of_images = count($images); if($number_of_images == 0) p_message('No images found. Put some images in this folder or use the [Images List: ] tag in ' . $set['config file'] . ' for a custom list (comma separated).'); // UNINSTALL if(basename($_SERVER['PHP_SELF']) == 'uninstall.php') { $images = array(); $number_of_images = 0; p_emptyCache(false); if(is_file($set['config file']) && is_writeable($set['config file'])) unlink($set['config file']); if(!is_dir($set['cache dir']) && !is_file($set['config file'])) p_message('Uninstall report: The cache directory and the config file were deleted successfully. You can now delete this file via FTP.'); if(!is_dir($set['cache dir']) && is_file($set['config file'])) p_message('Uninstall report: The cache directory was deleted successfully. You can now delete this and all related files via FTP.'); } // GALLERY // Send header if($config['Embedded Script'] == 'off' || headers_sent() == false) header('content-type: text/html; charset=utf-8'); ?> Foto-Video JARO-FILM | wideofilmowanie, fotografie ślubne - Galeria | Foto
FILMOWANIE DWIEMA KAMERAMI W STANDARDZIE
zdjęcia ślubne

Galeria | Foto

Header Image

<?php echo $image_title; ?>
Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2009 Jaro-Film
Projekt i wykonanie: zabart.com